Vädret - så här funkar det

Väderstationen

taket  sitter det en väderstation. Flera gånger i minuten skickar den väderdata till en mottagare som sitter inne i huset. Denna mottagare är inkopplad i vår homeserver.

Homeservern

Homeservern är en liten dator som gör många bra saker, bland annat tar den backup på alla våra datorer varje natt. Dessutom är den ständigt uppkopplad mot internet.

I homeservern har jag installerat ett program (Cumulus) som tar emot data från mottagaren och presenterar all tänkbar väderinformation. Jag har också konfigurerat Cumulus så att den skickar det aktuella vädret till hemsidan (nahlinder.se). Detta gör den flera gånger i minuten. På hemsidan hamnar vädret i en liten gömd datafil.

På nahlinder.se har jag gjort ett program som läser in datafilen som Cumulus har skickat och presenterar väderinformationen. Till exempel syns aktuell temperatur i navigeringsmenyn till vänster. Dessutom lagras det aktuella vädret var 30:e minut på hemsidan så att det finns en väderhistorik att hämta information ifrån.

Var 30:e minut skapas också tre nya grafer. Dessa grafer visar de 48 senaste timmarnas temperatur, lufttryck och vindstyrka.