Om hemsidan Nählinder.se

'Nahlinder.se' är Staffans, Johannas och barnens plats på Internet.
Sidorna uppdateras synnerligen oregelbundet. Senast var våren 2012.
Om du undrar något, kontakta mig.

Hemsidan ligger för närvarande hos Loopia.se.

Sidorna använder asp.net-teknik och är till största delen skriven i C#.

Hela webbplatsen är gjord av mig, Staffan.


Valid XHTML 1.0 Transitional